×

Salut!

Categoria A

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria B

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria C

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria D

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria E

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Redobândire permis

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Selectare temă

aiCarnet aiCarnet

Legislație rutieră - Indicatoare de interzicere sau restricție

Acestea au formă rotundă, marginea fiind conturată cu roșu. Semnificația acestora începe din locul în care este instalat și încetează în cea mai apropiată intersecție, excepție făcând cazurile în care vin însoțite de semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea, ori prezența unor indicatoare care să anunțe sfărșitul interdicției sau al restricției.

Accesul interzis

Accesul interzis

Indicatorul interzice accesul tuturor vehiculelor (inclusiv bicicletele și vehiculele cu tracțiune animală). Se instalează, de obicei, în capătul opus al străzilor cu sens unic. Poate fi însoțit de un panou adițional care să specifice categoriile de autovehicule care pot pătrunde pe sectorul respectiv.

Circulația interzisă în ambele sensuri

Circulația interzisă în ambele sensuri

Interzice accesul tuturor vehiculelor pe ambele sensuri. Acest indicator

Accesul interzis autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără
            ataş

Accesul interzis autovehiculelor cu excepţia motocicletelor fără ataş

Indicatorul respectiv interzice accesul autoturismelor, autocamioanelor, tractoarelor, etc. Permite accestul motocicletelor fără ataș, ciclomotoarelor și vehiculelor fără motor.

Accesul interzis motocicletelor

Accesul interzis motocicletelor

Se interzice accesul motocicletelor pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis bicicletelor

Accesul interzis bicicletelor

Se interzice accesul bicicletelor pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis mopedelor (ciclometrelor)

Accesul interzis mopedelor (ciclometrelor)

Se interzice accesul mopedelor pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri

Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri

Se interzice accesul vehiculelor destinate transportului de mărfuri pe sectorul de drum respectiv. Acest indicator poate fi însoțit de un panou adițional pe care este înscrisă masa maximă autorizată.

Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor cu
            semiremorcă sau cu remorcă cu o osie

Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie

Se interzice accesul autovehiculelor cu remorcă pe sectorul de drum respectiv, cu excepţia celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie.

Accesul interzis autobuzelor

Accesul interzis autobuzelor

Se interzice accesul autobuzelor pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis pietonilor

Accesul interzis pietonilor

Indicatorul respectiv interzice accesul pietonilor pe sectorul de drum public, pe partea unde este instalat. Pentru a interzice accesul pietonilor pe ambele sensuri, se vor instala două indicatoare.

Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animală

Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animală

Se interzice accesul vehiculelor cu tracțiune animală pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna

Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna

Se interzice accesul vehiculelor împinse sau trase cu mâna pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru
            lucrări

Accesul interzis tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări

Se interzice accesul tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis autovehiculelor

Accesul interzis autovehiculelor

Se interzice accesul vehiculelor cu motor pe sectorul de drum respectiv.

Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune
            animală

Accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animală

Se interzice accesul vehiculelor cu motor şi vehiculelor cu tracţiune animală pe sectorul de drum respectiv. Permite accesul bicicletelor și a vehiculelor împinse sau trase cu mâna.

Accesul interzis vehiculelor cu lăţimea mai mare de ... m

Accesul interzis vehiculelor cu lăţimea mai mare de ... m

Acest indicator interzice accesul vehiculelor a căror lățime (inclusiv a încărcăturii) depășește dimensiunea înscrisă pe indicator.

Accesul interzis vehiculelor cu înălţimea mai mare de ... m

Accesul interzis vehiculelor cu înălţimea mai mare de ... m

Acest indicator interzice accesul vehiculelor a căror înălțime (inclusiv a încărcăturii) depășește dimensiunea înscrisă pe indicator.

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t

Acest indicator interzice accesul vehiculelor a căror masă depășește tonajul înscris pe indicator.

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia
            simplă

Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplă

Acest indicator interzice accesul vehiculelor a căror masă proprie, inclusiv a încărcăturii pe osia simplă, depășește tonajul înscris pe indicator.

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dublă mai mare de ...
            t

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dublă mai mare de ... t

Acest indicator interzice accesul vehiculelor a căror masă proprie, inclusiv a încărcăturii pe osia dublă, depășește tonajul înscris pe indicator.

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia triplă mai mare de
            ... t

Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia triplă mai mare de ... t

Acest indicator interzice accesul vehiculelor a căror masă pe o osie triplă depășește tonajul înscris pe indicator.

Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu
            lungimea mai mare de ... m

Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungimea mai mare de ... m

Se interzice accesul autovehiculelor a căror lungime (inclusiv cea a remorcii) depășește dimensiunea înscrisă pe indicator.

Interzis autovehiculelor de a circula fără a menţine între ele un
            interval de cel puţin ... m

Interzis autovehiculelor de a circula fără a menţine între ele un interval de cel puţin ... m

Este amplasat pe sectorul de drum unde trebuie păstrată o distanță minimă între vehiculele aflate în mers. Poate fi însoțit de un panou adițional pe care este înscrisă lungimea sectorului de drum pe care se impune restricția. În caz contrar, indicatorul este valabil până la prima intersecție.

Interzis a vira la stânga

Interzis a vira la stânga

Se află instalat înaintea unei intersecții în care se interzice virajul la stânga. Indicatorul interzice și întoarcerea. Zona de acțiune a acestuia se termină după prima intersecție.

Interzis a vira la dreapta

Interzis a vira la dreapta

Se află instalat înaintea unei intersecții în care se interzice virajul la dreapta. Indicatorul interzice și întoarcerea. Zona de acțiune a acestuia se termină după prima intersecție.

Întoarcerea interzisă

Întoarcerea interzisă

Interzice întoarcerea în zona unde este amplasat.

 Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş,
            intezisă

Depăşirea autovehiculelor, cu excepţia motocicletelor fără ataş, intezisă

Conducătorului auto care întâlnește acest indicator îi este interzis să depășească orice vehicul cu motor, cu excepția motocicletelor fără ataș. Îi este permis să depășească vehiculele simple (biciclete, vehicule cu tracțiune animală, vehicule împinse sau trase cu mâna). Raza de acţiune a indicatorului se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul interzicerii de a depăşi” sau „Sfârşitul tuturor restricţiilor”, dacă pe acel sector de drum a mai fost stabilită vreo restricţie.

Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de
            mărfuri

Depăşirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri

Marchează începutul sectorului de drum pe care autovehiculelor destinate transportului de mărfuri le este interzisă depășirea. Raza de acţiune a indicatorului se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul interzicerii de a depăşi” sau „Sfârşitul tuturor restricţiilor”, dacă pe acel sector de drum a mai fost stabilită vreo restricţie.

Limitare de viteză

Limitare de viteză

Se află instalat pe sectoarele de drum unde viteza de circulație a vehiculelor trebuie limitată. Zona de acţiune începe din dreptul indicatorului şi se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul limitării de viteză” sau “Sfârşitul tuturor restricţiilor”. Dacă indicatorul este însoţit şi de un panou cu numele localităţii, atunci limita de viteză este valabilă pentru întreaga localitate.

Limitare de viteză diferenţiată pe categorii de autovehicule

Limitare de viteză diferenţiată pe categorii de autovehicule

Se află instalat pe sectoarele de drum unde viteza de circulație a vehiculelor trebuie limitată în funcție de categoria de autovehicule. Zona de acţiune începe din dreptul indicatorului şi se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul limitării de viteză” sau “Sfârşitul tuturor restricţiilor”. Dacă indicatorul este însoţit şi de un panou cu numele localităţii, atunci limita de viteză este valabilă pentru întreaga localitate.

Claxonarea interzisă

Claxonarea interzisă

Acest indicator interzice folosirea claxonului cu excepția cazurilor în care se poate evita un pericol iminent. Poate fi însoţit de indicatorul de localitate, caz în care restricţia se aplică pe întreg teritoriul localităţii.

Vamă

Vamă

Acest indicator se amplasează înaintea punctului vamal. Conducătorul auto este obligat să oprească și să respecte semnalele polițiștilor de frontieră.

Taxa de trecere

Taxa de trecere

Este instalat înaintea unei zone unde trecerea este permisă doar după achitarea unei taxe.

Sfârşitul tuturor restricţiilor

Sfârşitul tuturor restricţiilor

La întâlnirea acestui indicator se sfârșesc doar 3 restricții: limitarea de viteză, depășirea interzisă și claxonatul interzis.

Sfârşitul limitării de viteză

Sfârşitul limitării de viteză

Marchează locul în care încetează limitarea de viteză impusă pe sectorul de drum respectiv.

Sfârşitul interzicerii de a depăşi

Sfârşitul interzicerii de a depăşi

Anunță sfârşitul interdicției de a depăși.

Staţionarea interzisă

Staţionarea interzisă

Acest indicator interzice staționarea. Poate fi însoţit de un panou adițional care marchează începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune, sau poate avea inscripţionate pe panou nişte săgeţi cu aceeaşi semnificaţie. Încetează la cel mai apropiat colț al intersecție pe sensul de mers.

Oprirea interzisă

Oprirea interzisă

Acest indicator interzice oprirea. Poate fi însoţit de un panou adițional care marchează începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune, sau poate avea inscripţionate pe panou nişte săgeţi cu aceeaşi semnificaţie. Încetează la cel mai apropiat colț al intersecție pe sensul de mers.

Staţionare alternantă

Staţionare alternantă

Staționarea vehiculelor este interzisă în zilele impare pe sectorul de drum amplasat.

Staționarea alternantă

Staționarea alternantă

Staționarea vehiculelor este interzisă în zilele pare pe sectorul de drum amplasat.

Zonă de staţionare cu durată limitată

Zonă de staţionare cu durată limitată

Conducătorul auto va întâlni acest indicator în locurile cu durată de staţionare limitată. Poate fi însoţit şi de un panou adiţional pe care sunt specificate intervalele de timp în care acţionează indicatorul sau dacă se percepe o taxă pentru staţionare. Zona de acţiune a indicatorului încetează la întâlnirea indicatorului “Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată”.

Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată

Sfârşitul zonei de staţionare cu durată limitată

Marchează sfârşitul zonei de staționare cu durată limitată.

Zonă cu viteză limitată la 30 km/h

Zonă cu viteză limitată la 30 km/h

Este amplasat în zona în care viteza de circulaţie trebuie limitată la 30 km/h.

Sfârşitul zonei cu vitiza limitată la 30 km/h

Sfârşitul zonei cu vitiza limitată la 30 km/h

Marchează sfârşitul zonei cu viteză limitată la 30km/h.

Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe explozive
            sau uşor inflamabile

Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile

Indicatorul interzice accesul vehiculelor care transportă substanţe explozive sau ușor inflamabile.

Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase

Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase

Indicatorul interzice accesul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase.

Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe de natură
            să polueze apele

Accesul interzis vehiculelor care transportă substanţe de natură să polueze apele

Indicatorul interzice accesul vehiculelor care transportă substanţe de natură să polueze apele.

<