×

Salut!

Categoria A

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria B

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria C

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria D

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria E

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Redobândire permis

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Selectare temă

aiCarnet aiCarnet

Legislație rutieră - Înmatricularea și radierea vehiculelor

Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor

Înmatricularea vehiculelor se face continuu, de la intrarea în circulație până la scoaterea definitivă din circulație.

La schimbarea proprietarului autovehiculului, acesta nu se radiază. Noul proprietar este obligat să ceară în cel mult 90 de zile de la achiziționarea autovehiculului transcrierea dreptului de proprietate. Altfel se suspendă înmatricularea.

Pentru a putea circula pe drumurile publice, este obligatoriu ca autovehiculele și remorcile să fie înmatriculate și să poarte plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Vehiculele cu tracțiune animală, tramvaiele, utilajele autopropulsate pentru lucrări și autovehiculele armatei sunt înregistrate și au plăcute cu numere de înregistrare.

Este interzisă:

  • circulația unui vehicul înmatriculat fără montarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau dacă acestea nu sunt conforme cu standardele legale;
  • circulația unui vehicul al cărui certificat de înmatriculare este reținut, iar dovada înlocuitoare este expirată sau fără drept de circulație.

Titularul certificatului de înmatriculare este obligat să declare autorității emitente pierderea, distrugerea sau furtul certificatului în maxim 48 de ore de la constare și să ceară eliberarea unui document nou în cel mult 30 de zile.

Radierea din circulație a vehiculelor

Radierea este scoaterea definitivă din circulație a unui autovehicul. Se face la cererea proprietarului în următoarele situații:

  • dorește retragerea definitivă din circulație a vehiculului și face dovada depozitării corespunzătoare a acestuia;
  • scoaterea definitivă a vehiculului din România;
  • face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate;
  • în cazul furtului;
  • în cazul notificării de la operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere.

Vehiculul abandonat sau fără proprietar este radiat în 30 de zile de la dispoziția primăriei.

Este interzisă circulația pe drumurile publice a unui vehicul radiat!

Înapoi Chestionare auto