×

Salut!

Categoria A

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria B

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria C

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria D

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria E

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Redobândire permis

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Selectare temă

aiCarnet aiCarnet

Legislație rutieră - Obligațiile și interzicerile conducătorilor

Obligațiile conducătorilor de autovehicule

Conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat:

 • să aibă asupra sa şi să înmâneze, la cererea poliţistului rutier, actul de identitate, permisul de conducere auto, certificatul de înmatriculare al vehiculului, atestatul profesional, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege ;
 • să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate sau la dimensiunile maxime admise pentru autovehicule;
 • să verifice funcţionarea sistemului de lumini, a instalaţiei de climatizare, să menţină curate geamurile, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • să aibă trusă medicală de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingător de incendiu omologate;
 • să se prezinte la unitatea de poliţie care l-a invitat, pentru soluţionarea oricăror probleme legate de calitatea de conducător sau de deţinător de vehicul;
 • să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi controlul bunurilor transportate;
 • oprească motorul şi să semnalizeze autovehiculul imobilizat în pasaje subterane sau tuneluri;
 • să se prezinte la verificarea medicală la solicitarea poliţiei ori periodic;
 • conducătorii autovehiculelor cu masa maximă mai mare de 3,5 tone trebuie să poarte echipament fluorescent reflectorizant când execută intervenţii la vehiculul aflat pe carosabil;
 • să aplice pe parbriz şi pe lunetă semnul distinctiv stabilit pentru începători (vechimea în conducere mai mică de 1 an);
 • deţinătorul unui vehicul este obligat să comunice poliţiei identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul;

Interzicerile conducătorilor de autovehicule

Le este interzis conducătorilor de autovehicule sau tramvai:

 • transporte mai multe persoane decât numărul de locuri stabilit în certificatul de înmatriculare;
 • să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori caroseria autocamionului;
 • să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celor special amenajate pentru transportul persoanelor;
 • să transporte în sau pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte dimensiunea acestuia;
 • să deschidă uşile în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
 • să aibă preocupări care-i distrag periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare (muzică) la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă;
 • să pătrundă pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ori din care se scurg produse ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
 • să aplice pe geamuri afişe, reclame, înscrisuri sau accesorii care restrâng vizibilitatea din interior sau exterior;
 • să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe geamuri, ce restrâng vizibilitatea, cu excepţia celor omologate;
 • să aibă folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare (care diminuează eficacitatea lor) sau pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare (care împiedică citirea numărului);
 • să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul sau să decupleze transmisia în mers;
 • să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
 • să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor;
 • să circule având anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele din certificatul de înmatriculare ori care au tăieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisă;
 • să folosească un autovehicul care emană noxe peste limita legală ori al cărui zgomot depăşeşte pragul fonic prevăzut sau care are dispozitive neomologate la evacuare;
 • să circule având plăcuţele cu numerele de înmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul;
 • să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii celorlalţi participanţi la trafic;
 • să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
 • să folosească telefoane mobile în timpul mersului (cu excepţia celor cu dispozitive tip „ mâini libere”);
 • să ţină în braţe animale în timpul deplasării (valabil pentru toate persoanele care ocupă scaunele din faţa);
 • să arunce din autovehicul obiecte, materiale, substanţe;
 • se interzice montarea sistemelor antifurt sonore care se declanşează la trecerea altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie să fie mai mare de un minut iar intensitatea lui să nu depăşească pragul fonic legal;

Obligațiile în caz de accident

Conducătorul auto implicat într-un accident soldat cu moartea sau vătămarea unei persoane sau dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracțiuni este obligat:

 • de a opri, a anunța imediat poliția, de a nu modifica urmele și de a nu părăsi locul accidentului;
 • de a nu consuma alcool, stupefiante sau medicamente cu efecte similare, după producerea accidentului și până la testarea concentrației de alcool sau recoltarea probelor biologice de către persoanele autorizate.

Conducătorilor implicați în accident li se recoltează obligatoriu probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei sau consumului de substanțe stupefiante sau medicamente cu efecte similare.

În caz de accident soldat numai cu pagube materiale (avarii) conducătorul auto este obligat:

 • să elibereze partea carosabilă. Dacă nu este posibil, să deplaseze vehiculele cât mai aproape de bordură, semnalizând prezența acestora;
 • să se prezinte în cel mult 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul. Se exceptează de a se prezenta la poliţie cei care au asigurări facultative (CASCO) şi s-a produs numai avarierea propriului autovehicul;

Remorcarea

Un autovehicul poate remorca pe drumurile publice o singură remorcă, excepție făcând tractoarele care pot tracta două. Autobuzul poate tracta numai o remorcă pentru bagaje.

Remorca ușoară reprezintă o remorcă cu masa totală maximă autorizată care nu depășește 750 kg.

Autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare nu pot fi conduse sau remorcate pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, fără să aibă în funcţiune obligatoriu pe partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie;

În cazul rămânerii în pană a autovehiculelor ori remorcilor, conducătorii auto sunt obligați să le scoată în afara părții carosabile sau, dacă acest lucru nu este posibil, să le mute cât mai pe dreapta.

Dacă autovehiculele imobilizate pe partea carosabilă nu pot fi mutate, conducătorii auto sunt obligați să pună în funcțiune luminile de avarie și să monteze triunghiurile reflectorizante. Acestea se instalează în faţa şi spatele vehiculului la cel puţin 30m (în localităţi, triunghiul se poate aşeza la distanţe mai mici sau chiar pe autovehicul).

Remorcarea unui autovehicul se realizează doar dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

 • conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat trebuie să posede permis de conducere valabile pentru autovehiculele respective;
 • autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării;
 • remorcarea se realizează cu o bară metalică cu lungimea de cel mult 4m. Autoturismul a cărui sistem de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată în lungime de 3-5m.
 • conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător;

Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, se poate folosi o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă la partea din spate a vehiculului.

Este interzisă remorcarea unui autovehicul:

 • cu două roţi, cu sau fără ataş;
 • a unui autovehicul neînmatriculat;
 • al cărui sistem de direcţie nu funcţionează (cu excepţia situaţiei în care remorcarea presupune suspendarea punţii directoare);
 • atunci când drumul este acoperit cu gheaţă, polei sau zăpadă;
 • a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole;

Remorcarea unui autovehicul cu sistemul de direcție defect se face prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformă a părții din față a autovehicululio remorcat. (Nici o persoană nu are dreptul de a sta în autovehicul pe durata remorcării)

Un conducător poate împinge sau tracta, cu autovehiculul personal, în situații speciale și pe distanțe scurte, un alt autovehicul pentru a-i pune în funcțiune motorul sau pentru a efectua manevre scurte.

Atunci când remorcăm un vehicul este obligatoriu să aprindem luminile de întâlnire iar cel remorcat luminile de avarie.