×

Salut!

Categoria A

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria B

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria C

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria D

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Categoria E

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Redobândire permis

Total chestionare parcurse:

Chestionare admise:

Chestionare respinse:

Răspunsuri corecte:

Răspunsuri greșite:

Selectare temă

aiCarnet aiCarnet

Legislație rutieră - Permisul de conducere

Dreptul de a conduce un autovehicul sau un tramvai pe drumurile publice este rezervat celor care dețin un permis corespunzător categoriei din care face parte autovehiculul sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație, când permisul este reținut.

Furtul, distrugerea sau pierderea permisului trebuie declarată unității emeitente în termen de maxim 48 de ore de la constatarea incidentului și să ceară eliberarea unui nou permis. Valabilitatea noului permis nu poate depăși valabilitatea documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

Eliberarea unui nou permis cu o nouă valabilitate administrativă se face la expirarea valabilității documentului original, după trecerea examinării medicale.

Persoana condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiunea de omor, lovire, vătămare corporală gravă, vătămare cauzatoare de moarte, furtul unui autovehicul, tâlhărie sau la regimul circulației pe drumurile publice poate fi admisă la examenul pentru obținerea permisului de conducere în următoarele cazuri:

 • au trecut 6 luni de la pedepsei amenzii penale, a pedepsei cu închisoarea sau a pedepsei la locul de muncă;
 • a intervenit amnistia;
 • a trecut 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii de suspendare;
 • a expirat sau a fost revocată interzicerea dreptului de a exercita profesia de conducător.

Conducătorii începători (cu mai puțin de 1 an de practică)

Conducătorii începători au obligația de a purta obligatoriu semnul distinctiv. Acesta se montează astfel:

 • la motocicletă: în partea din spatem lângă numărul de înmatriculare;
 • la autovehicul: pe parbriz în dreapta jos și pe lunetă în stânga sus;
 • la autovehicul fără lunetă: pe parbriz în dreapta jos și pe caroserie în stânga sus;
 • la autovehiculul cu remorcă: pe parbrizul autovehiculului în dreapta jos și pe caroseria remorcii în stânga sus;
 • la tramvai: pe parbriz în dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în stânga sus;

Conducătorului auto începător îi este interzis:

 • să conducă autovehicule care transportă produse periculoase;
 • să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe:
 • să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi;
Chestionare auto Înapoi
<